Alle nyheder

Skagen byfond præmierer huse – 2018

Skagen byfond har udvalgt 3 bygningsværker som i 2018 er blevet præmieret. Disse 3 bygningsværker præsenteres her nedenfor.

Længst nede på siden kan man se alle de bygningsværker som var indstillet i 2018.

MØLLEVANG 9, 9990 SKAGEN – RENOVERING AF EJENDOMMEN

Møllevang 9 er et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse, og hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering med enkelte nye detaljer. Dette er ikke en ombygningen, der skabt ud fra drømmen om Skagen.

Møllevang 9 er opført i 1905 af arbejdsmand Hans Fynbo, og var grundmuret på en sortmalet sokkel og ydervæggene var stænkpudset. Huset var med dannebrogsvinduer med blåmalede karme og hvidmalede rammer, som der stod i registranten fra 1982. Døren var ganske unik og er blevet genskabt som den oprindelige. Vaskehuset er renoveret og står som oprindeligt.

Nyt på bygningen er en meget let og elegant stålaltan med et værn udført i træ – altanen erstatter en meget tung træaltan.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tværtimod. Det har været en total renovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan Skagens huse skal behandles, således at området kan bevare den herlighedsværdi, som er så vigtigt for os, og som vi kan viderebringe i kulturarven. En fordør, der er blevet snedkerlavet efter den oprindelige, siger meget om projektet. Ejendommen skal nu have lov til at ældes.

~~oo00oo~~

SØNDERVEJ 26, 9990 SKAGEN – RENOVERING AF BYEJENDOM

Ejendommen er blevet renoveret og energioptimeret med respekt for det oprindelige og fremstår i dag som et fint eksempel på, hvordan en renovering kan udføres og samtidig bevare de røde huse.

Ejendommen er istandsat og renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Den er et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse uden absolut at pudse dem gule. Her ser man tydeligt, hvad der kan komme ud af at respektere den oprindelige byggeskik og stil. De røde teglsten, som er fra starten af forrige århundrede, er bevaret. I dag bliver de fra en kant vandskuret og malet gule for at tækkes køberne, så det er en befrielse at se et rødstenshus så smukt bevaret.

Lidt malurt i bægeret er den kvist med indbygget terrasse, der ikke er en oprindelig bygningsdel, selvom den ses enkelte steder i Østerby. Man kan håbe på, at dem der forvalter vores bygningsarv også kan indse og forstå dette.

Lidt om ejendommens historie frit lånt fra Hans Nielsen: Huset Søndervej 26 er bygget i 1912 af fisker Christian Laurentius Bindslev (1887-1957). Hans barndomshjem var Søndervej 19, hvorfra grunden også blev udstykket. Et tilsvarende, men spejlvendt hus, blev samtidig bygget på genbogrunden Søndervej 17.

Christian Bindslev var fisker hele sit liv, de sidste år sejlede han dog paketfart Skagen-København med ”Lilli” og ”Oda Hill”. Bindslevs første kone, Christine, døde efter blot seks års ægteskab, hvorefter han giftede sig med Martha Marie. Bindslev satte fire børn i verden. To af pigerne bosatte sig i Nr. Sundby og på Als, den yngste datter blev gift med arkitekt Kaj Ellegaard Christensen fra Skagen, og sønnen Arne blev tolder i Aarhus.

Huset var til 1974 stadig i familien Bindslevs eje, hvorefter det blev solgt til tømrersvend Stig Dyrnesli Nielsen. For nogle år siden blev huset overtaget af Claus Keld Hansen, som gennemførte en nænsom, men omfattende renovering af hele ejendommen.

I 2017 blev der lavet klimaforbedringer i huset – stadig med stor respekt for den originale bygning.

~~oo00oo~~

SIMONS RAALING, ENGVEJ 4, 9982 ÅLBÆK – NY OPFØRELSE AF UDSTILLINGSBYGNING M.M.

Simons Raaling, der er opført omkring 1780, fik i 2016 tilføjet en ny udstillingsbygning samt tre andre mindre bygninger. Specielt den store udstillingsbygning, der er skabt i et moderne arkitektonisk udtryk, danner bro mellem nyt og gammelt.

I Ålbæk ligger det over 200 år gamle bindingsværkshus Simons Raaling, drevet som egnsmuseum og lokalhistorisk arkiv af Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn.

Simons Raaling, der oversat til nutidigt dansk betyder Simons Stuehus, blev for en snes år siden nænsomt restaureret og i vidt omfang ført tilbage til sit oprindelige udseende. Rallingen er opført i bindingsværk og tækket med strå og fremstår gult. Museet består i dag af fem bygninger og skure placeret på ejendommens tre matrikler.

Den primære bygning, selve Simons Raaling der er et stuehus fra ca. 1780, er byens ældste hus og er opført i bindingsværk med stråtag.

Udvidelsen består af fire bygninger hvoraf den største, som er den nye udstillingsbygning, er tænkt som et simpelt træhus. Der er en moderne og visionær tolkning af stakladen, der med sine synlige bindingsværklignende trækonstruktioner og traditionelle håndværksmæssige løsninger og samlinger i sig selv beretter om gamle håndværkertraditioner. Det er ét stort rum med mulighed for udstilling af større redskaber, historiefortælling og undervisning.

~~oo00oo~~

EMNER INDSTILLET TIL PRÆMIERING 2018

Præmiering af huse 2017

Skagen byfond har udvalgt 4 bygningsværker som i 2017 er blevet præmieret. Disse 4 bygningsværker præsenteres her nedenfor.

Længst nede på siden kan man se alle de bygningsværker som var indstillet i 2017.

DET GRÅ FYR, Fyrvej 36, 9990 Skagen – Restaurering af bygningskomplekset.

Det Grå Fyr med fyrmesterboligen, de tilhørende bygninger og haven er et fantastisk og repræsentativ eksempel på, hvordan restaurering og bevaring af bygninger der kendetegner Skagen, bør foregå. Et eksempel som ved hjælp af Realdania har givet Skagen en fuglestation og et bygningsværk, som er unikt. Projektet skulle gerne kunne give inspiration til kommende renoveringer af Skagens bygningskulturarv.

Byggeriet af Det Grå Fyr begyndte i 1854 og stod færdigopført i 1858 som erstatning for Det Hvide Fyr. Det er tegnet af arkitekt N.S. Nebelong, som stod for opførelsen af både fyrtårnet og fyrmesterboligen. Tårnets højde er 46 meter, med en flammehøjde på 44 meter. Det er et anduvningsfyr, der tjener som vejledning for skibe, der fra åben sø nærmer sig land.

Omkring 2006 blev selve fyrtårnet renoveret af Farvandsvæsnet – et større arbejde, da murværket er meget udsat for vind og vejr.

Gennem de seneste par år, efter at Realdania overtog fyret fra Farvandsvæsnet, har bygningskomplekset gennemgået en omfattende restaurering og en tilbageførelse til det oprindelige udtryk.

Her er anvendt godt håndværk med respekt for traditioner og oprindelighed samtidig med, at bygningerne opgraderes til det nye formål som fuglestation og udstillingsbygning med de tekniske installationer, der følger med.

Ud af dette arbejde er der kommet et unikt bygningskompleks, og i forbindelse med restaureringen er parkeringspladsen flyttet hen til området mellem Udkigsstationen og fyrmesterens have. Dette giver et meget fint indtryk af fyret, når man kommer fra byen ud mod Grenen.

Det meget fine stykke arbejde som Realdania her har stået for, giver Skagen en herlighedsværdi og forøger oplevelsen af området samtidigt med, at fugleinteresserede har fået et samlingssted.

Hele projektet er et klart billede på at viderebringe kulturarven og på, hvordan Skagens huse skal behandles og give inspiration til de krav, der stilles, når ejendomme skal renoveres.

Det Grå Fyr er også blevet foreviget at Erik Andersen for Trip Trap i skala 1:160, og tilsvarende er det Hvide Fyr blevet til en model fra Trip Trap i skala 1:87.

~~0OO0~~

P.K. Nielsens Vej 17, 9990 Skagen – Renovering af bygningen.

P. K. Nielsens Vej 17 er et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse. Det viser, hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering. Det er ikke en ombygning, der er skabt ud fra drømme om Skagen. Ejendommen er med den centrale beliggenhed med til at danne et bymiljø i området, som for Skagen er guld værd.

P.K. Nielsens Vej 17 er opført i 1801 og var oprindeligt et stråtækt fjelleklædt bindingsværkshus.

Ejendommen er blevet ombygget gennem tiderne, og i 1910 får huset det udseende, som fremstår i dag med tegltag og med sydsiden samt østregavl i grundmur, mens resten af ejendommen var fjelleklædt. Ejendommen fremstod dengang hvidkalket med grønne vindueskarme og -rammer.

I 1997 blev ejendommen overtaget og totalrenoveret med stor respekt og hensyntagen til husets oprindelige byggestil og detaljer.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tværtimod. Det har været en totalrenovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevares. Ejendommen er med til at skabe miljø i området og give den herlighedsværdi, som er så vigtigt for os, og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Som sagt, så er P.K. Nielsens Vej 17 et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse ved at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering. Faktisk er det gjort så godt, at Bent Maltha for Trip Trap lavede en model af huset i skala 1:87.

~~0OO0~~

Redningsstation Skagen, Oliekajen 17, 9990 Skagen

Kystredningstjenestens nye redningsstation på Oliekajen 17 er en fortsættelse af den linje, der gennem flere år har været på Skagen Havn i forbindelse med nybyggerier og renoveringer. På Skagen Havn er der skabt en fin og spændende arkitektur, der afspejler funktionen og tiden. Her er redningsstationen et meget godt eksempel, og bygningens arkitektur afspejler funktionen og viser, hvad der sker inde i bygningen.

Redningsstationen i Skagen blev færdigopført i 2016 og er én i en række af nye redningsstationer, der gennem de seneste ca. 15 år er opført i Danmark. Dette er iværksat for at tilpasse sig de nye materiel- og personalefaciliteter til en tjeneste, som yder et stort og traditionelt arbejde med søredning.

Bygningen er opført i glatte betonelementer med ilagte spor, der bryder elementerne og skaber meget fine facader. Bygningens høje midterdel er udført med klædning af skiffer i et begrænset omfang og giver ovenlys ned i hallen, hvor LRB-båden er placeret.

Mod Oliekajen er den store grønne port med de karakteristiske krydsede Dannebrogsflag, og dette element gentager sig ud mod havnen. Bygningen er ud mod havnen, hvor personalefaciliteterne er placeret, meget åben. Ind mod olieterminalen, hvor indgangen er placeret, er der store vinduesåbninger ind til hallen. Vinduernes karme og rammer fremstår i sort. Indgangsdøren markeres ved at være i en lys træsort.

Taget er udført med tagpap, og der er et forholdsvis stort udhæng på bygningen, som giver lethed, og sternen afsluttes med tagrender af kobber.

Kystredningstjenestens Redningsstation er sammen med FF´s kontorbygning, Elektromarine, Skipperskolen og en række andre bygninger eksponent for den arkitektur, der vil skabe fremtidens Skagen Havn.

Her skal bygningerne ikke være anonyme men danne identitet for de virksomheder, der bor i dem og dermed være med til at sætte arkitekturen på dagsordenen i Skagen.

~~0OO0~~

Åkandevej 10, 9990 Skagen – Bevaring af et unikt sommerhus.

Åkandevej 10 er et meget fint eksempel på, hvor vigtigt det er at vedligeholde et unikt sommerhus i et område, hvor naturen bestemmer. Det har været et omfattende arbejde, da huset er opført i træ. Sommerhuset præmieres for dette store arbejde, som viser, hvordan man med respekt for det oprindelige, kan bevare Skagens huse.

Åkandevej 10 er opført omkring 1911 som sommerhus for læge W. Bull fra København, og er i dag kendt under navnet ”Vagnbys Villa”.

Ejendommen er opført i træ med tagpapdækket heltag med afbrudte halvvalme og med en meget karakteristisk høj skorstenspibe på den nordlige tagflade.

Ejendommen er meget smuk med de mange trædetaljer, som giver huset karakter.
Bygningen har en kvadratisk grundplan og indeholder fine, velproportionerede kvadratiske og dobbeltkvadratiske rum. Sommerhuset er solitært beliggende og pragtfuldt midt i de lyngklædte klitter nord for Skagen by.

At bevaringen og vedligeholdelsen er udført med respekt for det oprindelige gør, at ejendommen tilfører området en herlighedsværdi. Dette skulle gerne være en øjenåbner for at bevare bygningskulturarven, som er så dyrebar for Skagenområdets fremtid.

~~0OO0~~

Skagen Byfond præmierer renovering af ældre huse

Skagen Byfond præmierer igen i år et antal huse som ved ombygning eller nybyggeri har været med til at højne den arkitektoniske kvalitet i Den Gamle Skagen Kommune.
Fondens vigtigste formål er at støtte bevaring og restaurering af bevaringsværdige huse og bymiljøer.

Støtten kan ske på mange måder, dels via direkte økonomiske tilskud til byggeriet, dels med tilskud til rådgivning og udgivelse af materiale og vejledninger der instruerer dig om hvordan man passer på sit hus. Læs resten

Nyheder:

Skagen byfond præmierer huse - 2018

Skagen byfond præmierer huse - 2018

Skagen byfond har udvalgt 3 bygningsværker som i 2018 er blevet præmieret. Disse 3 bygningsværker pr[...]
Præmiering af huse 2017

Præmiering af huse 2017

Skagen byfond har udvalgt 4 bygningsværker som i 2017 er blevet præmieret. Disse 4 bygningsværker pr[...]

Hent folder om Skagen Byfond

I denne folder, kan du læse om Skagen Byfond, og vores virke, samt hvordan du kan søge støtte til dit projekt.

> Hent PDF folder